ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ АГЕНТУРНОЇ МЕРЕЖІ НКВД-НКГБ ТА МТБ НА КРЕМЕНЕЧЧИНІ у другій половині 40-х — поч. 50-х років ХХ століття Мєдвєдєв С., Савчук В.

Дане дослідження це спроба аналізу агентурної боротьби між УПА та НКВС на території Кременеччини у середині ХХ століття

Детальніше

ПІСЕННИЙ ФОЛЬКЛОР ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО СВІТУ ЛЮДИНИ (НА ОСНОВІ МАТЕРІАЛІВ СЕЛА ПІДЛІСЦІ КРЕМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ З ФОНДІВ КРЕМЕНЕЦЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ) Логашенко А., Савчук В.

Повсякденне життя людини, її побут, родинні відносини, емоції та переживання, духовний світ, погляди на суспільно-політичні процеси відображається у різних джерелах. Важливу роль у них відіграє пісенний фольклор. У поетично-музичній формі люди відображали події та процеси, учасниками та свідками яких вони були. Незважаючи на емоційне забарвлення, відображення особистісного, а значить суб’єктивного, відношення, зміст пісень часто відображає характер відносин, пануючий тип відносин, погляди на різні явища та процеси, які були притаманні людському суспільстві у певний період часу. Зразком цього є пісенний фольклор села Підлісці, аналіз якого дасть можливість відтворити атмосферу життя його жителів у минулому.

Детальніше

КРЕМЕНЕЦЬ ТА КРАЙ НА СТОРІНКАХ «ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ» МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО Савчук В.

Місто Кременець та Кременеччина переживала у свій час період піднесення, відіграючи важливу роль в історії як Волині, так і українських земель. Тому закономірно, що український історик М. Грушевський у своїй фундаментальній праці "Історія України-Руси" часто описує події, пов'язані із територією краю, характеризуючи на його основі тодішні явища та процеси.

Детальніше

ПЕРШИЙ ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЬ – В’ЯЗЕНЬ БЕРЕЗА-КАРТУСЬКОГО КОНЦТАБОРУ Мазур Петро, кандидат медичних наук, директор Кременецького медичного коледжу імені Арсена Річинського, Ільїн Олександр, кандидат фізико-математичних наук, доцент Поліського державного університету (Пінськ, Білорусь)

Кожна епоха творить своїх героїв - відомих і не зовсім. Один із них О. Гаськевич, уродженець Кременеччини, духовник та патріот.

Детальніше

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ ПЕРІОД У НАУКОВОМУ ДОРОБКУ О. ЦИНКАЛОВСЬКОГО Мєдвєдєв С., Савчук В.

Учений, який усе життя пропрацював у системі польської історичної науки, але його життя було присвячено Україні та Волині зокрема. Про нього написано багато, але завжди можна знайти щось нове, невідоме ...

Детальніше