ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ АГЕНТУРНОЇ МЕРЕЖІ НКВД-НКГБ ТА МТБ НА КРЕМЕНЕЧЧИНІ у другій половині 40-х — поч. 50-х років ХХ століття Мєдвєдєв С., Савчук В.

Дане дослідження це спроба аналізу агентурної боротьби між УПА та НКВС на території Кременеччини у середині ХХ століття

Детальніше

ПІСЕННИЙ ФОЛЬКЛОР ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО СВІТУ ЛЮДИНИ (НА ОСНОВІ МАТЕРІАЛІВ СЕЛА ПІДЛІСЦІ КРЕМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ З ФОНДІВ КРЕМЕНЕЦЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ) Логашенко А., Савчук В.

Повсякденне життя людини, її побут, родинні відносини, емоції та переживання, духовний світ, погляди на суспільно-політичні процеси відображається у різних джерелах. Важливу роль у них відіграє пісенний фольклор. У поетично-музичній формі люди відображали події та процеси, учасниками та свідками яких вони були. Незважаючи на емоційне забарвлення, відображення особистісного, а значить суб’єктивного, відношення, зміст пісень часто відображає характер відносин, пануючий тип відносин, погляди на різні явища та процеси, які були притаманні людському суспільстві у певний період часу. Зразком цього є пісенний фольклор села Підлісці, аналіз якого дасть можливість відтворити атмосферу життя його жителів у минулому.

Детальніше

202220/02
ВОЛИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - СТОРОННІЙ ПОГЛЯД

ВОЛИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ - СТОРОННІЙ ПОГЛЯД

Волинський ліцей у Кременці давно обріс міфами та легендами, які мають яскраво виражене ідеологічне забарвлення. Як же на процес його становлення та розвитку дивляться представники європейської історичної науки?

Детальніше

КРЕМЕНЕЦЬ ТА КРАЙ НА СТОРІНКАХ «ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ» МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО Савчук В.

Місто Кременець та Кременеччина переживала у свій час період піднесення, відіграючи важливу роль в історії як Волині, так і українських земель. Тому закономірно, що український історик М. Грушевський у своїй фундаментальній праці "Історія України-Руси" часто описує події, пов'язані із територією краю, характеризуючи на його основі тодішні явища та процеси.

Детальніше

ПЕРШИЙ ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЬ – В’ЯЗЕНЬ БЕРЕЗА-КАРТУСЬКОГО КОНЦТАБОРУ Мазур Петро, кандидат медичних наук, директор Кременецького медичного коледжу імені Арсена Річинського, Ільїн Олександр, кандидат фізико-математичних наук, доцент Поліського державного університету (Пінськ, Білорусь)

Кожна епоха творить своїх героїв - відомих і не зовсім. Один із них О. Гаськевич, уродженець Кременеччини, духовник та патріот.

Детальніше

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ ПЕРІОД У НАУКОВОМУ ДОРОБКУ О. ЦИНКАЛОВСЬКОГО Мєдвєдєв С., Савчук В.

Учений, який усе життя пропрацював у системі польської історичної науки, але його життя було присвячено Україні та Волині зокрема. Про нього написано багато, але завжди можна знайти щось нове, невідоме ...

Детальніше